13 augustus 2018

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Happy Face Schmink

Boekingen
Wilt u dat Happy Face schmink bij u komt schminken of glitter tattoo’s komt plaatsen, stuurt u dan een e-mail naarhappyfaceschmink@outlook.com Vermeldt u in de e-mail de datum, locatie, de tijden en het aantal kinderen dat er geschminkt moet worden. Wij zullen u vervolgens een offerte sturen.

Offertes
Onze offertes zijn 14 dagen geldig. Ontvangen wij binnen dit termijn geen voor akkoord getekende offerte retour, dan gaan wij er vanuit dat u geen gebruik van onze diensten wenst te maken. Happy Face schmink heeft dan het recht om in te gaan op andere aanvragen.

Opdrachtbevestigingen
Na ontvangst van de voor akkoord getekende offerte ontvangt u van ons een bevestiging per e-mail. De opdracht is hiermee officieel geboekt.

Bedrijven
Bedrijven ontvangen per e-mail een factuur , die binnen 14 dagen na factuurdatum moet worden betaald op het rekeningnummer van Happy Face schmink. Is de opdracht binnen de 14 dagen dan kan de betaling op zijn laatst voorafgaande aan de opdracht op de dag zelf betaald worden met pin of contant. Het betalen van de opdracht nadat de opdracht al is uitgevoerd kan alleen bij schriftelijk akkoord van Happy Face Schmink en binnen het door ons gestelde termijn.

Particulieren
Particulieren dienen het verschuldigde bedrag zoals vermeldt in de offerte aan het einde van de opdracht contant te betalen of het bedrag over te maken op de rekening van Happy Face Schmink voorafgaand aan de opdracht.

Tarieven

Alle afgegeven tarieven zijn inclusief 21% btw en exclusief eventuele reiskosten, tenzij anders vermeld.

Tijden
Als wij door toedoen van de opdrachtgever later kunnen beginnen dan de afgesproken aanvangstijd, zal de overeengekomen eindtijd worden aangehouden.
Na elke 3 uur schminken hebben de schminksters recht op 15 minuten pauze.

Reiskosten
De reiskosten worden berekend vanaf de vestigingslocatie van Happy Face schmink tot aan de opgegeven locatie en terug.
Reiskosten buiten Noord – Beveland bedragen € 0,19 per gereden kilometer.
Wij berekenen de kilometers aan de hand van de routeplanner op www.mappy.com.

Benodigdheden
Als wij bij u komen schminken, verwachten wij dat er per schminker één tafel en twee stoelen klaar staan in een rookvrije omgeving, waar ze geen last hebben van de weersomstandigheden.

Tevens moet er de mogelijkheid zijn om het schminkwater te verversen i.v.m. de hygiëne.

Annulering

Annuleren dient schriftelijk gedaan te worden per e-mail op: happyfaceschmink@outlook.com.

Annuleert u binnen 24 uur voor aanvang, dan brengen wij het totaal verschuldigde bedrag in rekening.

Binnen een week voor de datum van de opdracht, dan brengen wij 50% van het beschuldigde bedrag in rekening.

In geval van ziekte, ongeval of overlijden van de opdrachtnemer, familielid of dierbare hebben wij het recht om de opdracht te annuleren. Wij zullen u hiervan zo spoedig mogelijk telefonisch of per mail van op de hoogte brengen. Wij zullen er in overleg met u alles aan doen om op zoek te gaan naar een vervangende schminsker, zodat uw dag toch succesvol kan verlopen.

Aansprakelijkheid
Wij zijn niet aansprakelijk voor schade aan materialen of personen, tenzij en voor zover er sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Happy Face schmink. De schmink, de glitters en de andere materialen die wij gebruiken zijn hypoallergeen, huidvriendelijk en onschadelijk. Bij een lichte of gevoelige huid kan het voorkomen dat de huid reageert op de schmink. U kunt dit testen door de schminkster eerst te vragen een beetje schmink aan te brengen op de binnenkant van de onderarm. Reageert u huid niet goed op de schmink, verwijder de schmink dan meteen met water en wat zeep om verdere irritatie te voorkomen.
Cosmetica is niet geschikt voor kinderen onder de 3 jaar vanwege hun gevoelige huid en de kans op een allergische reactie. Wij schminken om deze reden geen kinderen onder de 3 jaar.
De te gebruiken materialen zijn altijd schoon en worden na afloop gereinigd met een desinfecterende zeep.

Cursus of workshop
Aangezien de data in overleg worden bepaald, rekenen we erop dat deze conform afspraak zullen plaatsvinden.
U kunt het verschuldigde bedrag overmaken op rekeningnummer van Happy Face Schmink of met gepast geld betalen op de eerste cursusavond of workshop.
Wilt u een factuur ontvangen, geef dit dan duidelijk aan. Wij zullen de factuur voor aanvang van de cursus of workshop via e-mail versturen. De factuur dient 7 dagen voor aanvang van de cursus of workshop te worden betaald.

Foto’s
Tijdens de schminkopdrachten, cursussen of workshops kunnen wij foto’s maken van de geschminkte personen en eventueel van de schminklocatie. Deze foto’s kunnen wij op onze website gebruiken om een impressie van onze opdrachten weer te geven. Komt u uw foto of die van uw kind op onze website tegen en heeft u hier bezwaren tegen, dan kunt u het ons laten weten en verwijderen wij uiteraard de foto van onze website.